Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30 - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày
tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp
 • tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

 • Đặt hàng
  • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
  • Giao hàng sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội và TP HCM
  • Giao hàng sau 24 giờ Tại tất cả các địa điểm khác trên toàn quốc
  • Hãy đặt hàng qua số: 0935 983 988
  • Đặt sách: 395000
  • Giá bán: 395000

  tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

  tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015

  chuyên dùng cho doanh nghiệp

  Nội dung chi tiết cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp gồm:
  MỤC LỤC
  PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.
  A. KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỦA ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
  I. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG:
  II. XÁC ĐỊNH NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
  III. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG:
  B. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
  I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG ;
  II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG
  III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ, HỢP ĐỒNG DÂN sự
  IV- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  NHỮNG ĐIỂM CHUNG CẦN QUAN TÂM KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
  PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC ;
  PHỰ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
  HỢP ĐỒNG KINH TẾ
  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
  HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU
  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở
  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
  HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔl NHÀ Ở
  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
  HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
  HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRị QUYềN Sử DụNG ĐấT
  HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ
  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
  HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
  HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH
  HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
  HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
  HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
  HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA
  HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
  HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
  HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI
  HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
  HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
  HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
  HỢP ĐỒNG DỊCH vụ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
  HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN
  HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
  HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN sử DỤNG NHÃN HIỆU
  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
  HỢP ĐỒNG KINH TẾ CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU
  HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN MAU HỢP ĐỒNG
  BÁN HÀNG (TIÊU DÙNG) VÀO SIÊU TH|
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG
  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở
  MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIỂNG ANH) MẪU HỢP ĐỒNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ (TIẾNG VIỆT) HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG NHÂN
  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
  HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
  HỢP ĐỒNG KINH TẾ
  MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KIOT
  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIềN VớI ĐấT
  HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
  HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.
  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN sử DỤNG ĐẤT
  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SảN GắN LIềN VớI ĐấT
  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

  tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN
  MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)
  HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
  HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN
  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Tư LIỆU SẢN XUẤT)
  HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN
  HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
  HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA
  HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
  HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
  HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA HỢP ĐỒNG
  HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ
  HỢP ĐỒNG THUÊ VẬN CHUYỂN
  MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
  HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
  HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
  MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG ANH). MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG VIỆT)
  MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG ANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG VIỆT)
  MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)
  MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)
  MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
  MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
  MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC
  MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT) MẪU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG ANH) HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
  MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  MẪU HỢP ĐỒNG MỘT số CÔNG VIỆC Tư VẤN XÂY DỰNG
  MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NHÀ Ở Tư NHÂN
  MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
  HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DỰNG
  MẪU HỢP ĐỒNG MUA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CÔNG
  MẪU HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ DỰ TOÁN XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN
  MẪU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
  MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
  HỢP ĐỒNG BOT VÀ HỢP ĐỒNG BTO
  MẪU HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH
  MẪU HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỂ DỤC, THỂ THAO
  MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
  MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ LẮP ĐặT THIếT Bị CHO PHÒNG MạNG
  MẪU HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC
  MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA ô TÔ (TÀU THỦY, MÁY)
  MẪU HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ HÀNG HÓA
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
  MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ – XÂY DỰNG WEBSITE
  MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN cứu THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỚI
  MẪU HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
  MẪU HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
  MẪU HỢP ĐÒNG MAY ĐO ĐỒNG PHỤC
  MẪU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐÀO TẠO
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG CHO cơ SỞ SẢN XUẤT KiNH DOANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI BỘ HỢP TÁC XÃ
  MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN TRUNG, DÀI HẠN
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KIÊM BẢO ĐẢM TIỀN VAY
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI Tổ CHỨC VAY MUA XE ÔTÔ MỚI)
  MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN
  MẪU HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
  MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI VỐN
  MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VỐN VAY TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI
  MẪU HỢP ĐỒNG MẪU TIỀN GỬI
  MẪU HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG có BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
  MẪU HỢP ĐỒNG MUA LẠI GIẤY TỜ có GIÁ
  MẪU HỢP ĐỒNG CẦM cố TÀI SẢN
  MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM cố VỚI NGÂN HÀNG
  MẪU HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN (CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN)
  MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
  MẪU HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG
  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TIẾNG ANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LÀM VIỆC TRONG CÁC TRANG TRẠI)
  HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
  MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG ANH)
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG VIỆT)
  MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ CHUYÊN GIA Tư VẤN
  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
  MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM YTẾ
  MẪU HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
  HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
  HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
  HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
  HỢP ĐỒNG HỦY Bỏ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
  MẪU HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
  MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH vụ BẢO VỆ
  MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ sử DỤNG DỊCH vụ CHUYỂN PHÁT NHANH MỤC LỤC

  trân trọng giới thiệu cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng thông dụng năm 2015 chuyên dùng cho doanh nghiệp tới bạn đọc

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

  Sản phẩm liên quan