Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NĂM 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Ngày 15-01-2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai các chế độ, chính sách liên quan đến các nội dung như: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn; Chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động;…

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về việc công khai các nội dung về tiêu chuẩn, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách về tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

& CÔNG KHAI CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2014”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ hai. Định mức chi thăm hỏi, tiếp khách, tổ chức hội thảo, hội nghị, tang lễ trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Xử lý các tình huống đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ tư. Các tình huống về đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước;

Phần thứ năm. Các tình huống về quản lý, xử lý, bố trí và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Các tình huống về kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập;

Phần thứ bảy. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước;

Phần thứ tám. Mức phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước;

Phần thứ chín. Quy định mới nhất về đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước;

Phần thứ mười. Quy định mới nhất về công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sách dày 432 trang, khổ 20×28, Giá bìa 335.000đ/cuốn

rong bộ máy quản lý ngân sách Nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm toán tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ đây là một cơ quan chức năng giúp Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, quy trình kiểm toán được hoàn thiện, chất lượng của kiểm toán được nâng lên sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước.

Để giúp các cán bộ kiểm toán nhà nước cập nhật và bổ sung kiến thức về quy trình kiểm toán ngân sách, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức tài chính – ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước; những quy định mới về quản lý, sử dụng vốn, các nguồn thu, mua sắm tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

“QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 &

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN,

KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN THU, CHI MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Nội dung và phương pháp thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức được kiểm toán;

Phần thứ hai. Quy trình lập kế hoạch, thanh tra và kiểm tra kiến nghị của một cuộc kiểm toán;

Giá bìa : 335,000đ

Phần thứ ba. Quy trình kiểm toán và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

Phần thứ năm. Quy trình thẩm tra, thanh tra tài chính trong và ngoài ngân sách nhà nước;

Phần thứ sáu. Xử lý các tình huống sữa chữa, kê khai, quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;

Phần thứ bảy. Quy định mới về lập dự toán, quản lý và sử dụng vốn, các nguồn thu, mua sắm trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ tám. Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm toán nhà nước.

Sách dày 432 trang, khổ 20×28 Giá bìa 335.000đ

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén