Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

SÁCH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đang đứng trên bờ vực phá sản trong khi giá cả đầu vào, lãi suất, tiền lương, các loại thuế… tăng cao. Vì vậy, năm 2014, nhiều chính sách thuế mới được thay đổi bắt đầu có hiệu lực như về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân… điều đó thể hiện rõ ý chí và quyết tâm của Nhà nước đã đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng thấu hiểu để có nhiều điều luật hóa giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá bìa : 325,000đ

Với mục đích chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, ngày 18-6-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-06-2014 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Thông tư có những điểm mới nổi bật là: Thay đổi thuế suất:Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%); Kinh doanh hàng hóa: 1%; Hoạt động khác: 2%; Hóa đơn từ 20 triệu trở lên: Hóa đơn (đang được hiểu gồm hóa đơn VAT và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý…

Bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: QĐ số 74/QĐ-TCT ngày 27-1-2014 Về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế; QĐ số 329/QĐ-TCT ngày 27-03-2014 Về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế; QĐ số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02-04-2014 Về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế…

Thuế là chính sách tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vì thế việc nắm bắt các thay đổi những điều luật về thuế là vấn đề trọng tâm của tất cả các doanh nghiệp. Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới nhất về nghiệp vụ thuế, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ NĂM 2014″.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Cơ sở pháp luật áp dụng trong công tác quản lý thuế hiện nay; Phần II. Quy trình quản lý đăng ký thuế và thanh tra thuế; Phần III. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần IV. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng; Phần V. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập cá nhân; Phần VI. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu; Phần VII. Xử phạt vi phạm và cưỡng chế thi hành trong lĩnh vực thuế.

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH
– SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, LẬP, XỬ LÝ & CÁC BIỂU MẪU HÓA ĐƠN MỚI NHẤT 2014

(Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC Mới ban hành năm 2014 của Bộ Tài chính)

* Đây là cuốn sách hướng dẫn đầy đủ chi tiết nhất cách thức mới trong việc phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn cần thiết trong các tổ chức kinh doanh.

* Hướng dẫn Loại và hình thức hóa đơn – Nguyên tắc tạo hóa đơn -Tạo hóa đơn tự in -Tạo hóa đơn điện tử -Tạo hóa đơn đặt in -Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh -Phát hành hóa đơn của Cục Thuế -Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế -Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in -Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in-Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền

Giá bìa : 325,000đ

* Tìm hiểu Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn -Lập hóa đơn -Ủy nhiệm lập hóa đơn – Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn – Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn -Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập- Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

* Như thế nào là Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp – Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn – Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn – Sử dụng hóa đơn của người mua hàng – Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Lưu trữ, bảo quản hóa đơn – Hủy hóa đơn – Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn

- Thanh tra về hóa đơn.

* HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

* MÃ HÓA ĐƠN CỦA CỤC THUẾ 64 TỈNH THÀNH

* CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU MỚI 2014 : Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành -Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành -Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn -Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ-Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn-

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn -Mẫu Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn -Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn-Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi- Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn – Mẫu: Bảng kê quyết toán hóa đơn -Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn -Mẫu: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in -Mẫu: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in – Mẫu: Cam kết

* HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

* MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO : Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng -Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in…

Ngoài ra, trong tài liệu còn bao gồm đầy đủ thông tư nghị định mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, luật quản lý thuế và chính sách thuế mới hiện hành

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén