Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30 - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày
sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  • Định dạng:
  • Ngày phát hành:
  • Số trang:
  Đặt hàng
  • Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
  • Giao hàng sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội và TP HCM
  • Giao hàng sau 24 giờ Tại tất cả các địa điểm khác trên toàn quốc
  • Hãy đặt hàng qua số: 0935 983 988
  • Đặt sách: 350000
  • Giá bán: 350000

  sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  sách bộ luật lao động năm 2015

  và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  >> biểu thuế nhập khẩu

  Cuốn sách bộ luật lao động 2015 cập nhật thêm các văn bản hướng dẫn mới nhất như:

  - Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014

  - TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014

  - TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014

  - Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014

  - NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014

  Để các cơ quan doanh nghiệp và người lao động có được các tài liệu tham khảo mới  nhất, NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

  CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 -

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

  Cuốn sách bộ luật lao động 2015 gồm những phần chính sau:

  Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015

  Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp và công ty nhà nước

  Phần thứ ba. Bộ luật Lao động mới nhất và văn bản mới hướng dẫn thi hành

  Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội

  Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 mới nhất

  Cuốn sách bộ luật lao động 2015 có giá bìa là: 350.000 đồng/cuốn

  sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  Ảnh bìa cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

  Trích đoạn trong cuốn sách bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: 27/2014/TT-BLĐTBXH

  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2014 quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương;

  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương (sau đây gọi tắt là các bên) của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

  3. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh).

  4. Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh).

  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

  Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến

  Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, dân chủ, trung thực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

  Điều 4. Nội dung lấy ý kiến

  1. Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động khi Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lao động do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

  3. Các giải pháp phát triển quan hệ lao động của tỉnh, thành phố; các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; báo cáo định kỳ về tình hình quan hệ lao động tại địa phương.

  4. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   

  Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

   

   

   

  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
  sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016
  sách biểu thuế nhập khẩu năm 2016