Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ MỚI T5-2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Ngày 27/03/2014, Tổng Cục thuế đã ban hành Quyết định 329/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế.Quy trình quản lý đăng ký thuế theo Quyết định này có một số điểm mới so với quy trình bị thay thế như sau:

Về thủ tục cấp MST/MSDN: Quyết định đã bổ sung thêm trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà chưa có mã số thuế. Theo đó, người nộp thuế thực hiện nhập thông tin trên tờ khai thuế vào ứng dụng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp online (gọi tắt là “PNN online”). Công việc kiểm tra, trả và nhận kết quả đăng ký thuế được thực hiện trên ứng dụng PNN online.

Về khôi phục trạng thái mã số thuế: Quyết định đã quy định cụ thể hơn về trường hợp khôi phục trạng thái mã số thuế. Việc khôi phục trạng thái mã số thuế được áp dụng đối với mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động và trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Giá bìa : 325,000đ

Về đăng ký và khôi phục tạm nghỉ kinh doanh: Quy định mới trong Quyết định này yêu cầu doanh nghiệp khi tạm nghỉ kinh doanh phải tiến hành đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế. Hết thời hạn tạm nghỉ kinh doanh theo đề nghị của người nộp thuế, hệ thống đăng ký thuế sẽ tự động chuyển trạng thái tạm nghỉ sang trạng thái đang hoạt động.Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật sứa đổi và bổ sung Thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế giá trị gia tăng. Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuê nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ &
HỆ THỐNG BIỂU MẪU KÊ KHAI

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Phần thứ hai: Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung

Phần thứ ba : Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Phần thứ tư : Luật quản lý thuế

Phần thứ năm: Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế

Số trang: 448 trang-Kích thước: 20×28 cm-Hình thức bìa: Bìa mềm-Giá bán: 325.000 VND

Nhằm giúp doanh nghiệp có tài liệu thống nhất để tra cứu những quy định mới nhất về công tác Quyết toán thuế năm , NXB tài chính đã cho ban hành tài liệu:
TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM CHO DOANH NGHIỆP

& CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI HIỆN HÀNH
Tài liệu bao gồm nội dung sau:
PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHẦN III. HƯỚNG DẪN MỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
PHẦN V. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Giá bìa : 325,000đ

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế-Ưu đãi về thuế suất. -Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế-Chuyển lỗ-Điều kiện áp dụng ưu đãi thue-Thu nhập chịu thuế. -Thu nhập được miễn thuế-Căn Cứ Và Phương Pháp Tính Thuế-Xác định lỗ và chuyển lỗ-Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. – Phương pháp tính thuếƯu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. – Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng-Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. -Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn -Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế- Trường Hợp Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Không Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Điều Chỉnh Sau Khi Đã Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Giảm Trừ Gia Cảnh-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Bản Thân-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc-Xác Định Thu Nhập Tính Thuế Tncn-Thủ Tục Khai Quyết Toán Thuế Tncn-Hồ Sơ Khai Quyết Toán Thuế-Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Hướng Dẫn Khai Tờ Khai-Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế-Cách tính thuế-Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công
CÁC TRƯỜNG HỢP KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN-ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN-BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ-CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ-BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU-DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
-Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 31/12/2013 – Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ban hành: 17/01/2014 -Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
-Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 16/10/2013 -Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012 – Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 27/07/2012 – Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tang Ban hành: 13/08/2013-Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 08/02/2013 – Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/08/2013-Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành 27/06/2013… Tài liệu thật sự cần thiết cho công tác Kế toán trong đơn vị. Mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.
Trung Tâm Sách Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén