nhà sách tài chính » kế toán hành chính sự nghiệp » hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất
  • hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất

    • Xuất bản:quý 4 năm 2016
    • Nhà xuất bản:nxb Tài Chính
    • Tác giả:BTC
      Giá bán: 350,000 đồng

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất


SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ÁP DỤNG THÔNG TƯ TT 56/2016/TT-BTC

Có hiệu lực từ tháng 3 năm 2016

Quy chế chi tiêu nội bộ, quyền tự chủ tài chính và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

theo TT 56/2016/TT-BTC sử đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm quyết định số 33/2008/QĐ-BTC

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là một trong những cơ sở đánh giá khả năng quản lý, điều hành ngân sách của nhà nước; cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách; đồng thời phục vụ cho việc đề ra các quyết định phát triển kinh tế – xã hội. Với chức năng đó, từ khi được ban hành cho đến nay, Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để dần hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo đúng quy định, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: TT 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thông mục lục ngân sách nhà nước , hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017 nhà xuất bản tài chính phát hành lần này được chia làm 2 tập có giá bán là: 650.000 đồng

Để giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những bổ sung, sửa đổi mới nhất của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước; Luật ngân sách nhà nước và những quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2016 Quy chế chi tiêu nội bộ, quyền tự chủ tài chính và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

 

 

 

sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 mới nhất

 

Giá bán: 350.000 đồng / cuốn

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

Phần thứ hai. Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Phần thứ ba. chế độ tự chủ về tài chính trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ tư. Quy định pháp luật mới ban hành năm 2016

 


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)