nhà sách tài chính » kế toán hành chính sự nghiệp » sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017
sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017
  • sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017

    • Xuất bản:tháng 12 năm 2016
    • Nhà xuất bản:Tài Chính
    • Tác giả:BTC
      Giá bán: 650,000 đồng

sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017


Ngày 25 tháng 3 năm 2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trường Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và trước đó Bộ Tài chính và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều các văn bản quy phạm pháp luật liên quản đến công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước áp dụng cho các đơn vị sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước như: Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhàm duy tri hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước… hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017 mới nhất hiện nay

Nhàm kịp thời cung cấp các văn bản pháp luật đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị…nấm bắt, áp dụng thực hiện, Nhà xuất bàn Tài chính đã xuất bản bộ sách gồm 2 cuốn: “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017, chế độ kiểm soát chi và hưóng dẫn phưong pháp hạch toán về quản lý thu, chi ngần sách, mua sắm sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đon vị hành chính sự nghiệp”.

he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2017-nha-xuat-ban-tai-chinh

 hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017 nhà xuất bản tài chính phát hành lần này được chia làm 2 tập có giá bán là: 650.000 đồng

 

Mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách

 

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

 

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo TT 185/2010/TT-BTC do bộ tài chính ban hành

XUẤT BẢN QUÝ 2 NĂM 2016

 

che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-sua-doi-bo-sung-theo-tt-185

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

Giá bán: 335.000 đồng

 

Nội dung chính của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung theo thông tư 185 gồm:

Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ năm: Sơ đồ kế toán chủ yếu


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)