nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » Sách luật kế toán năm 2017 ( số 88/2015/QH13 )
Sách luật kế toán năm 2017 ( số 88/2015/QH13 )
  • Sách luật kế toán năm 2017 ( số 88/2015/QH13 )

    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
      Giá bán: 335,000 đồng

Sách luật kế toán năm 2017 ( số 88/2015/QH13 )


Sách luật kế toán năm 2017
Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII năm 2015
Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
Ngày 20/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã được thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017). Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg  ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản mới quy định về: Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp; Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước.Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đứcxuất bản cuốn sách: LUẬT KẾ TOÁN (Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII năm 2015) – Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
 sách luật kế toán 2017
Sách luật kế toán năm 2017
Giá bán: 335.000 đồng

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Kế toán Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII
Phần thứ hai. Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
Phần thứ ba. Các quy định mới về quản lý tài chính đơn vị đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ tư. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ năm. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ sáu.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý và  sử dụng tài sản Nhà nước

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)