nhà sách tài chính » Sách Chế độ kế toán » hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán
hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán
 • hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán

  • Số trang:100
  • Xuất bản:tháng 12 năm 2016
  • Nhà xuất bản:Tài Chính
  • Tác giả:BTC
   Giá bán: 650,000 đồng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán


hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất sữa đổi bổ sung

Thông tư số 200/2014/TT – BTC, Thông tư số 202/TT – BTC, 75/2015/TT-BTC, 53/2016/TT-BTC

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có ví dụ và sơ đồ kế toán

Ngày 21/03/201 6 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/201 6/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Ngày 18/05/2015 Bộ Tài chính ban hành thông tư 75/201 5/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 28 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua cơ chế quàn lý tài chính doanh nahiệp đã có những đổi mới nhàm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, với sự phủt triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tc mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định sổ 15/2006/QĐ – BTC chưa có hướng dẫn cạ thể. Cập nhật, bổ sung hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó neày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC Hướng dẫn chế dộ kế toán doanh nahiệp mới (thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC) và Thông tư so 202/2014/TT – BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thê cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT – BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ngày 18/05/2015 Bộ Tài chính ban hành thông tư 75/201 5/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 28 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán

Ảnh bìa hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán

Nham giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cũng như trong công tác cùa ngành mình, Nhà xuất bản Tài Chính cùng với một số Chuyên Gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán và kiểm toán biên soạn bộ sách “Chê độ kê toán doanh nghiệp vù Hợp nhất báo cáo tài chính” Với độ dàv hơn một nghìn trang (02 cuốn), cuốn sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT – BTC, Thông tư số 202/TT – BTC, 75/2015/TT-BTC, 53/2016/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoán kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất, có ví dụ minh họa bàn số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán kế toán của từng tài khoản kế toán. hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 mới nhất có ví dụ và sơ đồ kế toán nhà xuất bản tài chính

Chắc chắn cuốn sách sẽ rất hữu ích cho những người sử dụng trong việc thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiện lợi, dễ hiểu cho người nghiên cứu. học tập, ôn thi môn kế toán cho các kỳ thi quốc gia, giảng dạy và quân lý về kế toán!

Nội dung cuốn sách  hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp năm 2017 gồm có 2 quyển

Quyển 1: hệ thống tài khoản kế toán

Quyển 2: hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán

PHẦN 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

PHẦN 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

PHẦN 3: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN 4 CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

PHẦN 5: CÁC VÍ DỤ THỰC HÀNH

PHẦN 6: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)