nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

    • Số trang:568
    • Xuất bản:quý 4 năm 2016
      Giá bán: 350,000 đồng

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC


sách Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

Áp dụng từ 01-07-2017

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC

Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính đến nay đã được 10 năm, hiện đã bộc lộ một sổ hạn chế và cần phải thay đổi. Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tự 133/2016/TT-BTC Hướtĩg dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thể Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006.

Nhìn chung chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Thông tư số 133/2016/TT- đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như:

-    Đổi mới cách tiếp cận chính sách.

-    Đe cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.

-    Tách biệt kế toán và thuế, hướỉig đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.

-    Ke toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sô kê toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.

-    Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.

-    Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 và bãi bỏ những CỊiiy định trái với Thông tư này.

che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt-1331

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Giá bán: 350.000 đồng

Nội dung cuốn sách được trình bày cụ thể, chi tiết theo từng nghiệp vụ kế toán, gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Nguyên tắc kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán (Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính);

Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh (gồm hệ thống tài khoản áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền; kế toán các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang; kế toán các khoản nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản doanh thu; kế toán các khoản chi phí; kế toán các khoản thu nhập khác; kế toán các khoản chi phí khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh);

Phần thứ ba. Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ chủ yếu;

Phần thứ tư. Chế độ báo cáo tài chính (gồm các mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ và Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế);

Phần thứ năm. Chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép (cụ thể gồm danh mục hệ thống chứng từ kế toán; các biễu mẫu chứng từ kế toán và giải thích nội dung, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán);

Phần thứ sáu. Sổ kế toán và trình tự, phương pháp ghi sổ (gồm các loại sổ và hình thức ghi sổ; danh mục sổ kế toán áp dụng; các mẫu sổ và giải thích nội dung, phương pháp ghi sổ kế toán).

Cuốn sách sẽ là bộ tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, kế toán viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời sẽ rất tiện lợi, dễ hiểu cho những người nghiên cứu, học tập và giảng dạy về kế toán.

Nhằm giúp các lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng kế hoạch – tài chính, kể toán trưởìĩg và đội ngã cán bộ làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nắm băt kịp thời tinh thân các nội dung mới của chê độ kê toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà xuất bản Lao Động  xuất bản cuốn sách: “CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC”.

ĐỂ VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO 133/2016/TT-BTC QUÝ VỊ NÊN THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2016

Giá bán: 395.000 đồng

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC của bộ tài chính


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)