nhà sách tài chính » kế toán hành chính sự nghiệp » chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung
  • chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

    • Xuất bản:quý 2 năm 2015
    • Nhà xuất bản:NXB Tài Chính
      Giá bán: 335,000 đồng

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung


sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo TT 185/2010/TT-BTC do bộ tài chính ban hành

XUẤT BẢN QUÝ 2 NĂM 2016

 

che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-sua-doi-bo-sung-theo-tt-185

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

Giá bán: 335.000 đồng

 

Nội dung chính của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung theo thông tư 185 gồm:

Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ năm: Sơ đồ kế toán chủ yếu


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)