nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » chế độ kế toán cho đơn vị chủ đầu tư Doanh nghiệp TT 195/2012/TT-BTC
chế độ kế toán cho đơn vị chủ đầu tư Doanh nghiệp TT 195/2012/TT-BTC
  • chế độ kế toán cho đơn vị chủ đầu tư Doanh nghiệp TT 195/2012/TT-BTC

    • Số trang:576
    • Tác giả:Vụ chế độ kế toán và kiểm toán
      Giá bán: 298,000 đồng

chế độ kế toán cho đơn vị chủ đầu tư Doanh nghiệp TT 195/2012/TT-BTC


chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp theo thông tư 195 của bộ tài chính

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, thống nhất và phù hợp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tổ chức có dự án đầu tư dưới các hình thức khác nhau từ 01/01/2013. Trong đó quy định rõ ràng các nguyên tắc và phương pháp kế toán tiếp nhận và sử dụng các nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn NSNN, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn khác, chi phí thực hiện dự án; kế toán thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại trong quá trình đầu tư xây dựng; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử, kế toán giá trị đầu tư và giá trị mới đánh giá lại khi bàn giao công trình; thu nhập, chi phí các hoạt động khác của Ban quản lý dự án,..

chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp.

Cuốn sách chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp gồm 5 phần:

Phần thứ nhất của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp gồm
- Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp

- Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba của chế độ kế toán chủ đầu tư trong các doanh nghiệp
- Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán
- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu chứng từ kế toán
- Phương pháp lập chứng từ kế toán

Phần thứ tư chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư trong các doanh nghiệp

- Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu sổ kế toán
- Phương pháp ghi chép sổ kế toán

Phần thứ năm chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
- Mẫu báo cáo tài chính
- Phương pháp lập báo cáo tài chính


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)