nhà sách tài chính » kế toán hành chính sự nghiệp » Chế độ kế toán chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp TT 195/2012/TT-BTC
Chế độ kế toán chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp TT 195/2012/TT-BTC
  • Chế độ kế toán chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp TT 195/2012/TT-BTC

    • Nhà xuất bản:nxb Tài Chính
      Giá bán: 298,000 đồng

Chế độ kế toán chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp TT 195/2012/TT-BTC


Phần thứ nhất – Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC
Phần thứ hai – Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
Phần thứ ba – Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán
- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu chứng từ kế toán
- Phương pháp lập chứng từ kế toán
Phần thứ tư – Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
- Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu sổ kế toán
- Phương pháp ghi chép sổ kế toán
Phần thứ năm – Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
- Mẫu báo cáo tài chính
- Phương pháp lập báo cáo tài chính
Phần thứ sáu – Sơ đồ hạch toán trên các tài khoản kế toán


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)