nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC
Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC
  • Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC

    • Số trang:576
    • Xuất bản:THÁNG 12 NĂM 2015
    • Tác giả:Vụ chế độ kế toán và kiểm toán
      Giá bán: 350,000 đồng

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC


Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC

Cuốn sách Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp xuất bản lần này cập nhật đầy đủ các nội dung mới của luật doanh nghiệp 2015, luật kiểm toán độc lập, luật kế toán đặc biệt thông tư  TT 200/2014/TT-BTC…
Cuốn sách được công nhận là một giáo trình, được oàn thành với sự hợp tác của các tác giả là các nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp kế toán của bộ tài chính, học viện tài chính, trường đại học kinh tế quốc dân
tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng sửa đổi bổ sung

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung TT 200/2014/TT-BTC

Giá bán:  350.000 đồng
Nội dung cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo các văn bản hiện hành gồm:
1. Pháp luật về doanh nghiệp
2. Quản lý tài chính doanh nghiệp
3. Pháp luật về thuế
4. Thẩm định dự án đầu tư
5. Quan hệ tín dụng và thanh toán giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
6. Pháp luật về kế toán
7. Công tác kế toán và vai trò của kế toán trưởng doanh nghiệp
8. Kế toán tài chính doanh nghiệp
9. Tổ chức kế toán quản trị
10. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
11. Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)