nhà sách tài chính » Kế toán doanh nghiệp » Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200
Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200
  • Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200

    • Xuất bản:năm 2016
    • Nhà xuất bản:Tài Chính
      Giá bán: 335,000 đồng

Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200


GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200

2017-giai-dap-vuong-mac-ve-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-theo-thong-tu-200

ảnh bìa sách Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200

Giá bán: 335.000 đồng


Nội dung cuốn sách Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200:

-  Giải đáp vướng mắc về kế toán
-  Hệ thống tài khoản kế toán DN
-  Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
-  Mẫu báo cáo tài chính DN
-  Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (chỉ in 2 trang đầu và cuối cùng thôi vì thông tư này dài)
- Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều 128 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán DN
- Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT
- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập DN

 

ĐỂ CÓ 1 BỘ TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT QUÝ VỊ NÊN THAM KHẢO THÊM BỘ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THÔNG TƯ 200/2014/TT-BC

 

thong-tu-53-2016-tt-btc-huong-dan-sua-doi-bo-sung-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-tt-200-2014-tt-btc

Thông tư 53/2016/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp TT 200/2014/TT-BTC

Giá bán: 350.000 vnđ

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 202/2014/TT-BTC thay thế quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Bộ chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC

Giá bán: 580.000 vnđ

 


NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG KỂ CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ)