Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII ( ÁP DỤNG 01-06 -2014) – HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Công tác thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, trong thời kỳ mới. Trong những năm gần đây, phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả và chất lượng, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo ảnh hưởng rộng khắp và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng do Đảng và Chính phủ đã đề ra.

Giá bìa : 335,000đ

Trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, trước những thời cơ và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí hết sức quan trọng. Công tác thi đua phải thiết thực, đổi mới hơn nữa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đến khối ngoài quốc doanh; phong trào thi đua phải đến được từng người dân tại các phường, xã, tổ, thôn…; Vì vậy, trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, ngày 16/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01-6-2014). Và Chính phủ cùng các Bộ liên quan cũng đã ban hành các quy định khác sau: Quyết định số 1936/QĐ-TLĐ ngày 29-11-2013 của Tổng Liên đoàn lao động Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn; NĐ số 145/2013/NĐ-CP ngày 29-10-2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; TT số 05/2012/TT-BKHĐT ngày 19-10-2013 hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”; VBHN số 05/VBHN-BCT ngày 15-10-2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý thị trường”; VBHN số 04/VBHN-BCT ngày 15-10-2013 hợp nhất Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”; TT số 39/2013/TT-BGTDT ngày 4-12-2013 hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục… Để kịp thời phổ biến những quy định pháp luật mới nhất liên quan đến công tác thi đua – khen thưởng. Nhà xuất bản Lao động Xã Hội xuất bản cuốn sách

“LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII ( ÁP DỤNG 01-06 -2014)

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thi đua – Khen thưởng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phần II. Quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

Phần III. Quy chế tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cơ quan ban, ngành

Phần IV. Tiêu chuẩn xét tăng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp” của các ban, ngành

Phần V. Quy định mới về nghi thức tổ chức đón nhận khen thưởng và danh hiệu thi đua

Phần VI. Quy định mới nhất về quy chế kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng

Phần VII. Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công, viên chức và người lao động

Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Vì vậy, ngày 22-11-2013 kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Theo Luật phòng cháy chữa cháy, thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Giá bìa : 335,000đ

Việc hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có các quy định pháp luật phải đầy đủ và chặt chẽ. Do vậy, cũng như lĩnh vực khác, lĩnh vực phòng cháy chữa có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh như là các quy định pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính, quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt quan trọng là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén