Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Nhà xuất bản: Lao Động – Xã Hội
Số trang: 480 trang
Kích thước: 20×28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2014
Giá bìa: 335.000 VND

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của mỗi quốc gia và của cả nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: QĐ số 08/NQ-CP ngày 23-01-2014 Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; QĐ số 18/2014/QĐ-TTg ngày 3-3-2014 sửa đổi về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; TT số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22-01-2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; QĐ số 166/QĐ-TTg ngày 21-01-2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; TT số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27-12-2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; TTLT số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30-12-2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; NĐ số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách:

“LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH ”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Phần II. Luật Thuế bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, sử dụng kinh phí và phí, lệ phí môi trường;

Phần III. Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Phần IV. Tiêu chí xác định mức độ gây thiệt hại môi trường, biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;

Phần V. Hoạt động quan trắc tác động đến môi trường và đánh giá mức độ nhiễm phóng xạ;

Phần VI. Nguyên tắc vận chuyển hàng hóa là chất độc hại, lây nhiễm;

Phần VII. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường;

Phần VIII. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường khu đô thị, kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

Phần IX. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kính mong quý cơ quan hưởng ứng đặt mua làm tư liệu và giới thiệu đến bạn đọc gần xa trong cả nước

Nội dung cuốn sách gồm có:

PHẦN I: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Phần 1: Những quy định chung.

Phần 2:xử phạt vi phạm hành chính.

* Chương 1: Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

* Chương 2: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

* Chương 3: thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ mục 1: thủ tục xử phạt.

Giá bìa : 350,000đ

+ Mục 2: thi hành quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính.

+ Mục 3: cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phần 3: Biện pháp xử lý vi phạm hành chính

* Chương 1: Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 2: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 3: Thẩm quyền, thủ tục xem xét, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 4: Thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 5: Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Phần 4: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 1: Quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm

* Chương 2: Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

PHẦN II: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

PHẦN III: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC.

PHẦN IV: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU.

PHẦN PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TẠI TÒA.

Sách dày 442 trang khổ 20*28 cm, giá 350.000đ.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén