Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Trong bộ máy quản lý ngân sách Nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm toán tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ đây là một cơ quan chức năng giúp Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, quy trình kiểm toán được hoàn thiện, chất lượng của kiểm toán được nâng lên sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước.

kiem toan nha nuoc

 

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Để giúp các cán bộ kiểm toán nhà nước cập nhật và bổ sung kiến thức về quy trình kiểm toán ngân sách, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia, các tổ chức tài chính – ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước; những quy định mới về quản lý, sử dụng vốn, các nguồn thu, mua sắm tài sản nhà nước…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

“QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2014 &

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN,

KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN THU, CHI MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Nội dung và phương pháp thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức được kiểm toán;

Phần thứ hai. Quy trình lập kế hoạch, thanh tra và kiểm tra kiến nghị của một cuộc kiểm toán;

Phần thứ ba. Quy trình kiểm toán và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;

Phần thứ năm. Quy trình thẩm tra, thanh tra tài chính trong và ngoài ngân sách nhà nước;

Phần thứ sáu. Xử lý các tình huống sữa chữa, kê khai, quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;

Phần thứ bảy. Quy định mới về lập dự toán, quản lý và sử dụng vốn, các nguồn thu, mua sắm trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ tám. Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm và chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm toán nhà nước.

Sách dày 432 trang, khổ 20×28 Giá bìa 335.000đ

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén