Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

Trong giai đoạn hiện nay, Giáo dục – Đào tạo đang được xem là vấn đề cấp bách của toàn xã hội, là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; sự nghiệp đổi mới giáo dục đang đi vào chiều sâu và được triển khai trên quy mô rộng lớn, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giá bìa : 325,000đ

Những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ đều tập trung về việc đổi mới chính sách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải tăng cường công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải có chiến lược, sách lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại mới. Để thực hiện tốt việc đổi mới này, cần phải nắm bắt những quy định mới sau: CT số 3004/CT-BGDĐT ngày 15-8-2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; CT số 895/CT–BGDĐT ngày 12-3-2013 Về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015; NĐ số 07/2013/NĐ-CP ngày 09-01-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; TTLT số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18-6-2013 Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non; TT số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01-8-2013 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên; TTLT số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16-7-2013 quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; TT số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29-3-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục; NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 Sửa đổi, bổ sung về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; TTLT số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08-3-2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; NĐ số 42/2013/NĐ-CP ngày 09-5-2013 Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục…

Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục – đào tạo và đông đảo bạn đọc kịp thời nắm bắt được các chính sách mới của nhà nước về công tác quản lý giáo dục. Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Giáo dục và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần II. Chiến lược phát triển của ngành giáo dục – đào tạo;

Phần III. Công tác tổ chức hoạt động trong nhà trường;

Phần IV. Chất lượng tối thiểu, đánh giá, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường;

Phần V. Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí giáo dục và chính sách mới đối với giáo viên, học sinh;

Phần VI. Công tác thanh tra và xử phạt vi phạm trong ngành giáo dục – đào tạo.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén