Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

HƯỚNG DẪN CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Công tác quản lý chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác kiểm toán ngân sách nhà nước là những nội dung đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhất là trong năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, năm thứ 4 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Giá bìa : 325,000đ

Nhằm giúp các cơ quan hành chính sự nghiệp vận dụng kịp thời các quy định của Nhà nước về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, công tác kiểm toán ngân sách nhà nước và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo, Nhà Xuất bản Tài chính quyết định xuất bản quyển sách: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ và công tác dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Quyển sách này gồm chín phần:

Phần I: Hướng dẫn chi tiêu nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Phần II: Hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên cuối năm 2013.

Phần III: Quy định mới về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Phần IV: Quy định mới về chế độ tiền lương.

Phần V: Quy định mới về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.

Phần VI: Quy định mới về quản lý tài chính công đoàn.

Phần VII: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Phần VIII: Quy định mới về công tác thanh tra tài chính, ngân sách và thanh tra các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

Phần IX Quy định mới về công tác kiểm toán ngân sách nhà nước.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén