Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUẢN LÝ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Công tác đổi mới và hoàn thiện quản lý nguồn ngân sách nhà nước, làm cho hoạt động quản lý tài chính từ nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, đáp ứng nguồn lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị, duy trì và phát triển các sự nghiệp, tích lũy vốn cho đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước, quản lý chi tiêu nội bộ và đặc biệt là xử phạt nghiêm hành các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể như sau: TT số 05/2014/TT-BTCngày 6-01-2014 quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; TT số 04/2014/TT-BTC ngày 02-01-2014 quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; TT số 198/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước; QĐ số 05/2014/QĐ-TTgngày 15-01-2014 công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức; TT số 10/2014/TT-BTC ngày 17-01-2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; TT số 07/2014/TT-BTC ngày 14-01-2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TTLT số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15-11-2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước…

Để các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng ngân sách và nguồn vốn từ ngân sách nhà nước kịp thời nắm bắt những vấn đề này; Nhà xuất bản tài Chính xuất bản cuốn sách

“HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUẢN LÝ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I:Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) và Quy định chi tiết đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước;

Phần II:Quản lý, sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Phần III:Chế độ quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Phần IV:Tiêu chuẩn, định mức mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản và trụ sở làm việc;

Phần V: Quy chế chi tiêu nội bộ, điều kiện làm việc, quản lý phương tiện đi lại và minh bạch tài sản;

Phần VI: Xử lý phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần VII:Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị nhà nước

Để tăng cường sự gắn bó giữa người dân đối với Đảng và Nhà nước, cần phải thực hiện tốt việc tiếp công dân. Làm tốt công tác tiếp công dân sẽ góp phần phát huy bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân của Nhà nước ta, củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt việc tiếp công dân là sự thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với nhân dân, sẽ tác động tích cực đến tình cảm, thái độ của nhân dân, xây dựng niềm tin của nhân dân vào các cơ quan Nhà nước. Cũng thông qua việc tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, Đảng và Nhà nước có điều kiện lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thắc mắc, ý kiến của người dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của cán bộ, các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ máy nhà nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, từ trước đến nay Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác này, đặc biệt là việc thể chế hoá công tác tiếp công dân được thể hiện cụ thể trong Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014) được Quốc hội thông qua vào ngày 25-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII.

Bên cạnh đó, việc tổng hợp những tình huống pháp lý về công tác hòa giải, bình đẳng giới, nghiệp vụ kinh tế, đất đai, xây dựng, cư trú, hộ tịch, an ninh, trật tự, văn hóa, y tế, giáo dục, khiếu nại, tố cáo sẽ giúp cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuận lợi hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách:

“LUẬT TIẾP CÔNG DÂN – LUẬT HÒA GIẢI VÀ HƯỚNG DẪN TRA CỨU 870 CÂU GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP”.

Giá bìa : 335,000đ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Tiếp công dân – Luật Hòa giải cơ sở của Quốc hội khóa XIII

Phần II. Giải đáp các tình huống về quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn

Phần III. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý cư trú và dân số

Phần IV. Giải đáp các tình huống về thực hiện công tác bình đẳng giới

Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Phần VI. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý kinh tế, văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Phần VII. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý đất đai, nhà ở, hỗ trợ đất, ưu đãi về sử dụng đất và chính sách phát triển nông thôn mới

Phần VIII. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý về cư trú, hộ khẩu, hộ tịch, tư pháp, chứng minh nhân dân tại xã, phường, thị trấn

Phần IX. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thu, nộp phí, lệ phí tại xã, phường, thị trấn

Phần X. Giải đáp các tình huống về xử phạt vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn

Phần XI. Giải đáp các tình huống trong công tác quản lý hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén