Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ 2013 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH & CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng. Số liệu thống kê của mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế không chỉ giúp cho ngành đó, lĩnh vực đó phát triển mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định, đưa ra những chính sách phát triển kinh tế. Có thể nói, tác động của số liệu thống kê không chỉ có ảnh hưởng mà còn mang tính quyết định tới sự phát triển của các ngành kinh tế, mỗi địa phương và đất nước. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, Tổng cục Thống kê cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, cải thiện chất lượng số liệu thống kê của quốc gia, các ngành, các cấp như. Quyết định 299/QĐ-TCTK ngày 04/02/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Quyết định 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước. Thông tư 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012 Quy định nội dung bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia; bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm giúp quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thêm tài liệu để áp dụng và nghiên cứu. Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn Sách.

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ 2013

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH & CHÍNH SÁCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn Sách gồm các phần chính sau:

Phần một; Quy hoạch phát triển, chiến lược phát triển ngành thống kê đến năm 2020.

Phần hai; Luật thống kế và các quy định chi tiết thi hành.

Phần ba; Chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, thông tin thống kê, biểu mẫu thống kê.

Phần bốn; Các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Mục I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xã.

Mục II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê các ngành.

Phần năm; Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức ngành thống kê.

Phần sáu; Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tổng cực thống kê.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén