Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

CẨM NANG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG – QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Kiểm toán tài chính là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và các tài liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty. Đây là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng đến cách thức và phương thức mà nhà quản lý thu hút vốn đầu tư để thành lập, duy trì và mở rộng công việc kinh doanh.Vì vậy trong những năm qua Chính Phủ cũng như Bộ Tài Chính

Giá bìa : 325,000đ

–Ngân Hàng Nhà Nước đã ban hành các văn bản có liên quan như: Quyết định 376/QĐ-KTNN NGÀY 15/04/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp. Quyết định 306/QĐ-KTNN ngày 04/04/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị. Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 07/06/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Thông tư 73/2013/TT-BTC ngày 29/05/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán. Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Để quý cơ quan doanh nghiệp,kế toán trưởng và giám đốc tài chính các doanh nghiệp có được các tài liệu có liên quan. NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

CẨM NANG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Trình, Thanh Tra Tài Chính & Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Doanh Nghiệp 2013

(ban hành theo Quyết định 376/QĐ-KTNN NGÀY 15/04/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp )

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất: Quy trình kiểm toán tài chính doanh nghiệp

Phần thứ hai:Quy trình thanh tra tài chính doanh nghiệp

Phần thứ ba Quy định mới về niêm yết thị trường chứng khoán ,thuế & chính sách ưu đãi . . lãi suất cho vay tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh

Phần thứ tư: Luật xử lý vi phạm hành chính

Phần thứ năm: Xử phạt vi phạm trong các ngành nghề

Luật thanh tra và các các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra doanh nghiệp

Nhằm hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý và sử dụng đúng quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Chính phủ đã cho ban hành nhiều thông tư nghị định mới 2013 hướng dẫn kỹ chi tiết dành cho kế toán doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

TỔNG HỢP CÁC SẮC LỆNH THUẾ 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA -DỊCH VỤ & BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013

(Theo thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/05/2013)

Áp dụng chính thức cho tất cả các doanh nghiệp từ ngày 01/07/2013

Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi chỉnh – 2. Đối tượng áp dụng – 3. Loại và hình thức hoá đơn- 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

Chương II TẠO VÀ PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

Giá bìa : 325,000đ

5. Nguyên tắc tạo hoá đơn- 6. Tạo hóa đơn tự in- 7. Tạo hóa đơn điện tử- 8. Tạo hoá đơn đặt in- 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh- 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế- 11. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in- 12. Cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in- 13. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hoá đơn

Chương III SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

14. Lập hoá đơn- 15. Ủy nhiệm lập hóa đơn- 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc- 17. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn- 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập- 19. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng- 20. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp- 21. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn- 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn – 23. Sử dụng hoá đơn của người mua hang-

Chương IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ – 25. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn- 26. Lưu trữ, bảo quản hoá đơn- 27. Hủy hoá đơn- Chương V XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN

28. Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn – 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn -

Chương VI KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HOÁ ĐƠN.

30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn – 31. Thanh tra về hoá đơn –

* HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 17/05/2013

…..Và rất nhiều thông tư nghị định khác được cập nhật đầy đủ trong tài liệu sách.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén