Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG,CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ,HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Trong lĩnh vực lao động, các vấn đề về hợp đồng; giải quyết tranh chấp; cấp phép cho thuê, sử dụng lao động; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm,…là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và người lao động đặc biệt quan tâm. Bởi có thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động mới góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tăng trưởng kinh tế. Do đó, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lao động như: Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08-01-2014 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Luật việc làm số 38/2013/QH13;…

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về lao động, việc làm; quyền và trách nhiệm của công đoàn; các chính sách về thai sản, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm…; Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG- CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (THEO LUẬT VIỆC LÀM) NĂM 2014”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. tìm hiểu các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động (theo luật việc làm 2015);
Phần thứ hai. Bộ luật lao động 2014 và hướng dẫn chi tiết, thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong lao động;
Phần thứ ba. Hướng dẫn mới về việc làm, cấp giấy phép, quản lý, cho thuê và sử dụng lao động;
Phần thứ tư. Công tác huấn luyện và thực hiện an toàn, vệ sinh trong lao động;
Phần thứ năm. Những quy định mới nhất về quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn;
Phần thứ sáu. Chính sách tiền lương, chế độ nâng bậc lương dành cho người người lao động;
Phần thứ bảy. Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công, xã hội năm 2014 và chế độ trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng, dành cho người lao động;
Phần thứ tám. Quy định mới về giải quyết chế độ bảo hiểm, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
Phần thứ chín. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm.
Sách dày 432 trang, khổ 20×28, Giá bìa 335.000đ/cuốn

Ngày 26/11/2013, tại kỳ họp thứ 3, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu Luật số43/2013/QH13. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Những điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu 2014 xoay quanh những vấn đề trọng tâm về ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đấu thầu, cụ thể hơn về các quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng trường hợp cụ thể; quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục, phương pháp lựa chọn nhà đầu tư…Theo đó, những quy định của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến công tác đấu thầu cập nhật những quy định mới trong Luật đấu thầu năm 2014; trình tự, thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; chỉ dẫn cách lập hồ sơ mời thầu trong các lĩnh vực; công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“LUẬT ĐẤU THẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU THẦU
LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2014
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật đấu thầu năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014);
Phần thứ hai. Quy định mới về phân cấp, ủy quyền trong quản lý các dự án đầu tư và sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Phần thứ ba. Quy định mới về hợp đồng, quản lý chất lượng công trình, đầu tư phát triển đô thị, hỗ trợ tái định cư;
Phần thứ tư. Chỉ dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;
Phần thứ năm. Chỉ dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn;
Phần thứ sáu. Chỉ dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Phần thứ bảy. Quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
Phần thứ tám. Đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ chín. Kế hoạch, nội dung và quy trình kiểm tra về công tác đấu thầu;
Phần thứ mười. Giải đáp pháp lý các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, xây dựng.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén