Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

BÌNH LUẬN 2014 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Nội dung cuốn sách gồm có:

PHẦN I: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Phần 1: Những quy định chung.

Phần 2:xử phạt vi phạm hành chính.

Giá bìa : 350,000đ

* Chương 1: Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

* Chương 2: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả.

* Chương 3: thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ mục 1: thủ tục xử phạt.

+ Mục 2: thi hành quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính.

+ Mục 3: cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phần 3: Biện pháp xử lý vi phạm hành chính

* Chương 1: Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 2: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 3: Thẩm quyền, thủ tục xem xét, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 4: Thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 5: Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Phần 4: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

* Chương 1: Quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm

* Chương 2: Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

PHẦN II: CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

PHẦN III: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC.

PHẦN IV: CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU.

PHẦN PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TẠI TÒA.

Sách dày 442 trang khổ 20*28 cm, giá 350.000đ.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén