Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

he thong muc luc ngan sach nha nuoc

 

Giá bìa : 335,000đ

 

Nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ở nước ta, tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động của ngân sách nhà nước; Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật hướng dẫn công tác quản lý ngân sách nhà nước bao gồm công tác phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách, ứng trước nguồn vốn ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước… Cụ thể như sau: NQ số 01/NQ-CP ngày 02-01-2014 những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước;TT số 196/2013/TT-BTC ngày 18-12-2013 sửa đổi Hướng dẫn quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; QĐ số 2986/QĐ-BTC ngày 30-11-2013 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; NĐ số 204/2013/NĐ-CP ngày 5-12-2013 hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước; QĐ số 1812/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015; TT số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; Công văn số 3051/TCT- KK ngày 18-08-2013 của tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước

Để cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2014”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I:Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Phần II:Quy định mới nhất về quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần III:Quy định mới về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần IV:Quy định mới nhất về lập dự toán và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;

Phần V:Quy định mới về mã số của các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Phần VI:Quy định mới về ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước;

 

Phần VII: Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII:Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2014

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén