Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ 2014 MỚI PHÁT HÀNH

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Để giúp quản lý doanh nghiệp – Kế toán doanh nghiệp cập nhập kịp thời những quy định về luật quản lý thuế mới 2014, bộ tài chính đã cho ban hành thông tư chính thức hướng dẫn chi tiết thực hiện và các biểu mẫu kê khai thuế mới trong năm 2014…Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
& QUYẾT TOÁN THUẾ 2014

(Tặng kèm CD 300 biểu mẫu thuế mới nhất áp dụng năm 2014)
TÀI LIỆU GỒM NỘI DUNG SAU

PHẦN I. HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ MỚI NHẤT 2014
PHẦN II. QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHẦN III. QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ, LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
PHẦN V. QUYE^’T TỐN THUE^’, HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DOANH THU – TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
PHẦN VI. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUẾ, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 06/11/2013

Giá bìa : 325,000đ

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Ban hành 16/10/2013

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 16/10/2013
Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Ban hành: 24/09/2013
Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/08/2013
Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tang Ban hành 13/08/2013
Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi Ban hành: 22/07/2013 -
Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành 27/06/2013
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Ban hành 19/06/2013
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 Ban hành 19/06/2013
Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 17/05/2013 –
Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14/10/2013-
Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 27/09/2013-
SÁCH DÀY 450 TRANG, IN ĐẸP, BÌA MỀM, KHỔ 20X28, GIÁ BÌA: 350.000,
GIÁ BÁN: 325.000 – NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 12/2013

Kỳ họp lần thứ 5, Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án Luật quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cụ thể như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số 32/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01-01-2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, số 31/2013/QH13 (có hiệu lực từ 01-01-2014); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, số 37/2013/QH13 ngày 20-6-2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ 01-8-2013).

Bên cạnh đó, năm 2013 là năm có nhiều nội dung mới thay đổi liên quan đến chính sách thuế cũng như Quản lý thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản thuế cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 với nhiều nội dung mới thay đổi: Rút ngắn thời gian hoàn thuế, Tăng mức phạt do nộp chậm, nộp thiếu tiền thuế…; NĐ số 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân với một số thay đổi cơ bản như nâng mức giảm trừ gia cảnh; bổ sung một số quy định về thu nhập tính thuế,… mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế. Và nhiều quy định mới khác như:; NĐ số 61/2013/NĐ-CP ngày 25-6-2013 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; TT số 64/2013/TT-BTC ngày 15-5-2013 quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25-4-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; TT số 89/2013/TT-BTC ngày 28-6-2013 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp…

Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo hiệu quả tối ưu về chi phí tính thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Nhà xuất bản Taøi Chính xuất bản cuốn sách:

GIẢI ĐÁP 715 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ
CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH -LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(CÓ HIỆU LỰC 01-01-2014)

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp;

Phần II. Quy định mới nhất về thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;

Phần III. Quy định mới nhất về công tác giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

Phần IV. Quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Phần V. Quy định mới về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Phần VI. Giải đáp các tình huống liên quan đến công tác kế toán; P

hần VII. Giải đáp các tình huống về quản lý đăng ký thuế và quy trình giải quyết hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế;

Phần VIII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần IX. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế giá trị gia tăng; Phần X. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân;

Phần XI. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế xuất nhập khẩu;

Phần XII. Giải đáp các tình huống liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần XIII. Giải đáp các tình huống về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 448 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013.

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén