Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

GIÁM ĐỐC – NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Với bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, công tác quản lý, điều hành của người lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời điểm này các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải kịp thời nắm bắt những quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm hạn chế những rủi ro và thiệt hại không đáng có.

Pháp luật giúp các doanh nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích trong kinh doanh. Việc hiểu biết các quy định luật pháp liên quan đến doanh nghiệp sẽ làm gia tăng những cơ hội thành công mới. Nắm vững và thích ứng với thay đổi của pháp luật giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược đầu tư đúng đắn, phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp, tối ưu hóa các nguồn lực, tận dụng các cơ hội kinh doanh và quản lý hiệu quả những rủi ro. Môi trường pháp lý tốt là nhân tố tác động đến sự thành công của các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Giá bìa : 350,000đ

Điểm đáng quan tâm nhất là Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp cụ thể Luật Doanh nghiệp theo Văn bản Hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 11-07-2013 Hợp nhất Luật Doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội và được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 38/2009/QH12 ngày 19-6-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009; Luật số 37/2013/QH13 ngày 20-6-2013 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013. Nhằm cụ thế hóa và tránh chồng chéo trong vấn đề thi hành Luật Doanh nghiệp.

Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính sách ưu đãi của nhà nước… Nhà Xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách

“GIÁM ĐỐC – NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Tìm hiểu về chính sách tín dụng và nguồn vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (Nắm rõ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật các tổ chức tín dụng, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế tài nguyên, luật quản lý nợ công)

Phần II. Khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp (hiểu rõ về luật đầu tư, luật thương mại, văn bản hợp nhất luật doanh nghiệp gồm luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo trình tự)

Phần III. Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học – kỹ thuật (bao gồm 4 luật: luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, luật bưu chính, luật viễn thông, luật tần số vô tuyến điện)

Phần IV. Những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhà ở, luật đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, luật quy hoạch đô thị)

Phần V. Hướng dẫn mới của nhà nước trong hoạt động hỗ trợ tư pháp (gồm luật thi hành án hình sự, luật trọng tài thương mại, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự, luật trách nhiệm bồi thường, luật lý lịch tư pháp)

Thuế là công cụ phân bổ trực tiếp, gián tiếp các nguồn tài chính trong xã hội để định hướng sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỗi một loại thuế mà nhà nước ban hành đều nhằm vào mục đích là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải có những cải cách mới, làm cho hệ thống thuế vừa đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh tế trong nước, vừa phù hợp với những luật lệ và thông lệ quốc tế. Vì vậy, Nhà nước ta đã ban hành một loạt hệ thống luật và các loại thuế; Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế; TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; VBHN số 12/VBHN-BTC ngày 27-01-2014 Hợp nhất quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng; TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15-08-2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; VBHN số 13/VBHN-BTC ngày 30-10-2013 hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế…

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật các chính sách mới về thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“SỔ TAY TRA CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH NĂM 2014”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Quản lý thuế sửa đổi mới nhất và hướng dẫn phương pháp kê khai thuế (áp dụng năm 2014);

Phần II. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách mới nhất về Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Giá bìa : 350,000đ

Phần III. Luật Thuế giá trị gia tăng và chính sách mới về Thuế giá trị gia tăng và Thuế xuất nhập khẩu;

Phần IV. Chính sách mới về Thuế thu nhập cá nhân;

Phần V. Quy chế thực hiện hoàn thuế và nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén