Tổng đài chăm sóc và Hỗ trợ Khách hàng hoạt động suốt 7 ngày trong tuần
<br />
Thứ 2 - 7: hoạt động từ <strong>7:30  - 21:00</strong>
<br/>
Chủ nhật: hoạt động từ <strong>8:00 - 17:00</strong>
Hotline 04 62.533.806
<strong>Miễn phí Giao hàng</strong> Toàn quốc
<br />
Giao hàng  sau 30 phút tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Miễn phí giao hàng Tận nơi — Toàn quốc
Với nhà sách tài chính bạn có thể tìm được bất kỳ quyển sách nào cho mọi nhu cầu đọc sách của bạn.
Đủ mọi loại sách Cập Nhật Hằng Ngày

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG 2014

>>> biểu thuế nhập khẩu 2017

Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty. Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh.
Vì vậy Chính phủ & Bộ Tài chính luôn ban hành các văn bản hướng dẫn dành cho kế toán như: Quyết định 15/BTC/2006 về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp;
Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17-01-2014 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17-1-2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14-02-2014 ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Quyết định 198/QÑ-BTC ngày 24-01-2014 Về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2014;

Giá bìa : 335,000đ

Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17-02-2014 Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá dịch vụ; Thông tư 07/2014/TT-BTC ngày 14-01-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp

Phần thứ hai. Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ tư. Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

Phần thứ năm. Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần thứ sáu. Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp

Phần thứ bảy. Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Phần thứ tám. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Sách có độ dày 432 trang. Giá bán: 325.000, khổ A4, nộp lưu chiểu quý 1/2014

KỸ NĂNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU 2014

DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU ĐƯỢC XUẤT BẢN 600.000 BẢN QUA NHIỀU QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI-

LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DỊCH RA BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT-

TẬP HỢP 10 TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI NỔI TIẾNG

BAO GỒM CÁC CHƯƠNG:

CHƯƠNG 1. SỬ DỤNG CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Báo cáo tài chính là gì? Nghiên cứu một trường hợp cụ thể– Những điểm cần nhớ về các báo cáo tài chính.

- Các báo cáo chính chính: ai là người sử dụng và vì sao lại sử dụng chúng-biểu mẫu báo cáo tài chính, các phân tích báo cáo tài chính, khả năng thanh toán ngắn hạn,vòng quay phải thu, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải trả, khả năng thanh toán dài hạn, khả năng sinh lợi, khả năng sinh lợi liên quan đến doanh thu, khả năng sinh lợi liên quan đến đầu tư, sử dụng các hệ số tài chính, kết hợp các hệ số tài chính, hệ số nguy cơ phá sản.

Giá bìa : 350,000đ

THẤU HIỂU CÁC CON SỐ-Sử dụng các báo cáo tài chính, phân tích thu thập doanh nghiệp, phân tích chi phí, khối lượng và lợi nhuận, xác định chi phí dựa trên hoạt động, dự đoán và ngân sách, đo lường năng suất .

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THU NHẬP DOANH NGHIỆP
- Bản chất của các khoản, bản chất các khoản mục bất thường, quá trình xác định các khoản mục bất thường, xác định các khoản mục bất thường: quy trình tìm kiếm hiệu quả, các khoản mục bất thường trong báo cáo kết quả kinh doanh, các định dạng báo cáo kết quả kinh doanh thay thế, khoản mục bất thường được xác định trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh liên tục. các khoản mục bất thường trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. – Giải thích thông tin trong phần luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh,

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ, KHỐI LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN

-CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG 5. DỰ ĐOÁN VÀ NGÂN SÁCH-CHƯƠNG 6. ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT-

CHƯƠNG 7. LỰA CHỌN HÌNH THỨC CÔNG TY

-CHƯƠNG 8. KẾ HOẠCH KINH DOANH

-CHƯƠNG 9. HOẠCH ĐỊNH CHI PHÍ VỐN

-CHƯƠNG 10. THUẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

-CHƯƠNG 11. TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

-CHƯƠNG 12. QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

-CHƯƠNG 13. CỔ PHẦN HÓA

-CHƯƠNG 14. BAN GIÁM ĐỐC

-CHƯƠNG 15. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DOANH NGHIỆP

-CHƯƠNG 16. GIA TĂNG LỢI NHUẬN BẰNG VIỆC THU MUA LẠI DOANH NGHIỆP

-CHƯƠNG 17. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Sách có độ dày gần 800 trang. Bìa cứng, in đẹp, giấy trắng, khổ A4

– Giá bán: 350.000/1 bộ – tặng kèm CD khai báo thuế mới nhất

>>> sách biểu thuế nhập khẩu năm 2017 tài chính nxb
>>> bột viên rửa bát somat chén